วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

งานเรือพระทองและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2558

          วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเรือพระทองและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 12-21 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี วิทยาลัยชุมชนพังงาได้จัดประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 14 มกราคม 2558

                                
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น