วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหาร วชช.พังงา ให้การต้อนรับ บุคลากร วชช.ยะลา มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน (ไร่คุณเอนก จีวะรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากร วชช.ยะลา ที่ได้มาศึกษาดูงานการทำการเกษตรแบบผสมผสานไร่นาสวนผสมของคุณเอนก จีวะรัตน์ (รองประธานสภา วชช.พังงา) ณ บ้านในหนด ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น