วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาพม่า) สำหรับนักศึกษา ประชาชนและบุคลากร ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2555 ณ สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา คือ Mrs.Aye Aye Thu @ Zu มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ภาษาพม่า            
          

            ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น