วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักศึกษาปฐมวัยจัดบอร์ดกิจกรรมห้องสมุดสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี

         นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรีจัดบอร์ดกิจกรรมในห้องสมุดสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี โดยแบ่งเป็นมุม 4 มุม ได้แก่ มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมกล่องและมุมบ้าน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น