วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยชุมชนพังงา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

         วิทยาลัยชุมชนพังงงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้
           1.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น           จำนวน 30 คน
           2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย              จำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
             1. จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. ขึ้นไป
             2. ไม่จำกัดอายุ, เพศ
             3. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2555 สมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี หรือสอบถามได้ที่ อ.สายันต์ ปานบุตร  หมายเลขโทรศัพท์     089-2967576 ,     076-491850
**********

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น