วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาในการจัดทำแผนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และระเบียบการเงิน บัญชี พัสดุวิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาในการจัดทำแผนระยะยาวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และระเบียบการเงิน บัญชี พัสดุ วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมคือกรรมการสภาวิชาการ ครูและเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยชุมชนพังงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น