วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปจำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา

จำนวนผู้สมัครเรียนแยกตามสาขาวิชา


สาขาวิชา
จำนวน (คน)
การปกครองท้องถิ่น
21
การศึกษาปฐมวัย
20
รวม
41


ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น