วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมมอแกนเกาะสุรินทร์

 สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา นำโดย อ.สายันต์ ปานบุตร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการโครงการพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมมอแกนเกาะสุรินทร์ จัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตร อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี ได้จัดกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนชาวมอแกน มีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานสาธารณสุข กศน.อำเภอคุระบุรี อบต.เกาะพระทอง และนักศึกษา วชช.พังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น