วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 บุคลากร และนักศึกษาสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงาเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) จัดโดยอำเภอคุระบุรี ในการนี้มีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชนในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น