วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

คณะครู อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคุระบุรี ในการนี้มีประชาชนผู้เข้าร่วมจากทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น