วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ปี 2555

          สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาจากทุกสถานที่จัดการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 400 คน โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เต้นเอโรบิกเพื่อสุขภาพ และกีฬาแชร์บอล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจในเรื่องการออกกำลังกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น