วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปี 2554

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมี ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 159 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น