วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครู ทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับน้องใหม่ ปี 2555

สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา จัดพิธีไหว้ครู ทำบุญเลี้ยงพระ และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 โดยมีอาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น