วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2555

หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หน่วยจัดฯได้ออกบูธแสดงผลงาน ฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว การพับลูกโป่ง การทำน้ำสมุนไพร นิทรรศการอาเซียน และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีผู้อำนวยการ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในวันเปิดงานในครั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้มีการประกวดนิทรรศการ ใน 3 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านอื่นๆ (ส่งเสริมการศึกษา) ทางอำเภอคุระบุรีได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนเกียรติประชา ต.เกาะพระทองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น