วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษาดูงานรายวิชาพังงาศึกษา

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นปี 2553 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาในรายวิชาพังงาศึกษา โดยมี อ.สายันต์ ปานบุตร ผู้สอน ได้นำนักศึกษาไปศึกษาพิพิธภัณฑ์พระนารายณ์ ณ วัดนารายณิการาม อำเภอกะปง และได้เดินทางไปสำรวจเมืองโบราณทุ่งตึก ณ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น