วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพสร้างความสุขสู่ชุมชน

         วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี จัดฝึกอบรมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการคืนความสุขให้กับประชาชน โดยได้จัดฝึกอบรมการทำปุ่๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนบ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยได้เชิญนายทศภณ เนียมทอง มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้ผ่่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 26 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น