วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

งานวันครูอำเภอคุระบุรี 2558

             วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี นำโดยอาจารย์สายันต์ ปานบุตร และอาจารย์โกศล ตึกขาว เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาอำเภอคุระบุรีเข้าร่วม โดยมีนายอำเภอคุระบุรีเป็นประธานในพิธี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น