วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

สถิติผู้สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2554

สาขาวิชา
จำนวนผู้สมัคร (คน)
การปกครองท้องถิ่น
8
การศึกษาปฐมวัย
20
การจัดการทั่วไป
25
รวม
53


ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น