วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

นักศึกษาร่วมพัฒนาหน่วยจัด

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร บุคลากร และนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4 หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยจัด เพื่อให้บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความร่มรื่น เรียบร้อย และดูสะอาด ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554

1 ความคิดเห็น: