วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงานิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2553

นายประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา พร้อมด้วยนายนิพนธ์ รัตนอาภร และ อ.อารัญ มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ในการนี้ได้ทำการพูดคุยปรึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ กับอาจารย์พิเศษประจำหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี และได้เข้าพบนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาการเรียนของนักศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น