วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรีส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพวิทยาลัยชุมชนภาคใต้

          วิทยาลัยชุมชนพังงา (สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี) ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นปี 2556 เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ สวนป๋าเปรม จังหวัดสงขลา โดยนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ การพูดในที่ชุมชน และการจัดดอกไม้ ผลการแข่งขันได้เหรียญเงิน และเหรียญทอง ตามลำดับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น