วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิทยาลัยชุมชนพังงาร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเชิงคุณภาพ ณ โรงเเรมภูงา จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น