วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นักศึกษา วชช.พังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรีร่วมสืบสานประเพณีงานชักพระ ประจำปี 2556

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีงานชักพระ ในวันออกพรรษาของอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2556 โดยได้เข้าร่วมทำเรือพระตามวัดต่าง ๆ ในอำเภอคุระบุรี และเข้าร่วมเปิดงานในภาคกลางคืนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น