วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วชช.พังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556

วชช.พังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี นำโดยอาจารย์สายันต์ ปานบุตร หัวหน้าสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม  2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในการนี้มีส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น