วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณและวิทยาลัยชุมชนทั้ง 7แห่งของภาคใต้

        เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 นายมานิต วิมุตติสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณและวิทยาลัยชุมชนทั้ง 7 แห่งของภาคใต้ในการด้านจัดการเรียนการสอน ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

                                                   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น