วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค.-วันที่ 1 มิ.ย.2554 ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงา จัดโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น