วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

บุคลากรหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการรวมใจชาวพังงาฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อมและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น. เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น