วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บุคลากรหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระว่างวันที่ 30 มิถุนายน -  1 กรกฏาคม 2554 ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น