วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วชช.พังงาจัดโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554


วิทยาลัยชุมชนพังงา หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2554 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โชคอนันต์ อักษราชัยพฤกษ์ รองประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง เป็นวิทยากร มีคณะครู อาจารย์พิเศษ และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น