วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ไหว้ครู วชช.พังงา 54

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2554 ณ วชช.พังงา มีคณะครู อาจารย์และนักศึกษาจากทุกสถานที่จัดเข้าร่วมจำนวนมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น