วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร หัวหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลคุระ ในการนี้มีประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมจำนวน 30 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น