วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรีเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อาจารย์สายันต์ ปานบุตรและอาจารย์โกศล ตึกขาว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคุระบุรี ในการนี้ได้เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระที่ 2.9 ข้อราชการของส่วนราชการ โดยได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น