วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

             การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น ต้องเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีต่าง ๆ เช่น การทำแผนที่ชุมชน วิธีการลงพื้นที่ชุมชน และต้องลงพื้นที่จริงๆ เพื่อศึกษาชุมชนในด้านต่าง ๆ จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำการวิจัยได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในการปฏิบัติประจำวันของตนเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น