วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยชุมชนพังงา

           วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558  ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี               ท่าน พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธาน 
                                                                                                                                                                                              

                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น