วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555

วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี นำโดยอาจารย์สายันต์ ปานบุตร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ในปีนี้ทางอำเภอได้ขอให้หน่วยงานราชการเปลี่ยนจากดอกไม้สดเป็นเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในอำเภอคุระบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น