วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงแพะเบื้องต้น

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงแพะเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ มัสยิดบ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยคุระบุรี โดยมีอาจารย์สายันต์ ปานบุตร เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการเลี้ยงแพะจำนวน 39 คน เนื้อหาการฝึกอบรม เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ การดูแลสุขภาพ การดูแลพ่อแม่พันธุ์ การทำข้าวโพดหมัก การทำหญ้าหมักและการทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลแพะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น