วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

อบต.คุระพบประชาชน

หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรีเข้าร่วมโครงการ อบต.คุระ พบประชาชน ในวันที 5 กันยายน 2554 ณ หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอคุระบุรีเข้าร่วม เช่น โรงพยาบาล ปศุสัตว์อำเภอ ธกส. สถานีตำรวจ  เพื่อบริการประชาชนในหมู่ที่ 1,2,7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ทางหน่วยจัดได้ให้บริการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนได้ทราบด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น