วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการปลุกพลังชุมชน เพื่อผู้สูงวัย สานสายใยสู่แผนแม่บท

นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วชช.พังงา หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี จัดโครงการปลุกพลังชุมชน เพื่อผู้สูงวัย สานสายใยสู่แผนแม่บท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึกงาน จัดในวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินลาด โดยได้รับเกียรติจากนายอาทร อร่ามวงศ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น