วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554

วิทยาลัยชุมชนพังงา กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ขอให้นักศึกษาสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้

รุ่น 53 (2553)
§  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                                        460.- บาท
รุ่น 54 (2554)
§  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                            595.- บาท
§  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                             480.- บาท

หมายเหตุ    ค่าลงทะเบียนเรียนข้างต้นได้รวมค่าสาธารณูปโภค ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง อัตราเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา และหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี ลงวันที่ 20 กันยายน 2554    แล้ว จำนวน 100.-บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น