วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลงพื้นที่สำรวจการเลี้ยงปูนิ่มคุระบุรี

อาจาย์สายันต์ ปานบุตรและอาจารย์โกศล ตึกขาว ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการเลี้ยงปูนิ่มของตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ในวันที 21 พฤศจิกายน 2553 พบว่า ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันประมาณ 20 คนในการเลี้ยงปูนิ่ม ปัญหาของผู้เลี้ยงคือต้นทุนในการเริ่มต้นสูง มีการดูแลอย่างดี ละเอียด เพราะถ้าขาดความเอาใจใสก็จะไม่ทันเก็บหรือปูตายได้ ในด้านการตลาดมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ กลุ่มผู้เลี้ยงอยากให้ วชช.พังงาเข้ามาช่วยเหลือในการให้ความรู้และสนับสนุนทุนของกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น