วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา

วิทยาลัยชุมชนพังงา หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จำนวน 30 คน
2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    จำนวน  30 คน
3. สาขาการปกครองท้องถิ่น     จำนวน  30 คน

คุณสมบัติ  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
สมัครได้ที่ หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี (โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์) ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
โทรศัพท์/โทรสาร  076-491850,089-2967576

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น