วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

งานเปิดบ้านความรู้สู่ชุมชน วชช.พังงา ครั้งที่ 4

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การทำอาหารพื้นบ้าน การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลง การแสดงจากนักศึกษา และนิทรรศการโครงการการจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น เกษตร อาเซียน การท่องเที่ยว และอาหารจังหวัดพังงา

                    ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น