วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ไหว้ครู วชช.พังงา ประจำปี 2557

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 มีนักศึกษาจากทุกสถานที่จัดเข้าร่วม กิจกรรมในวันนี้มีการเลือกประธานนักศึกษาซึ่งหมดวาระประจำปี ผลการเลือกตั้งได้นายสุริยา พริ้มพราย จากสถานที่จัดการศึกษาทับปุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น