วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชนเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชนเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มีคณะครูเข้าร่วมประมาณ 177 คน จากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น