วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลคุระบุรีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT เทศบาลตำบลคุระบุรี โดยมีนายประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น