วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี ได้รับเกียรติใช้สถานที่ของหน่วยจัดเป็นที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม 2553 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น. โดยมีนายมานิต วิมุตติสุข ผอ.วชช.พังงา เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการสภาวิชาการและบุคลากรเข้าร่วม 15 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น