วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน อ.กะปง

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้ไปศึกษาดูงานการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ฟาร์มคุณเอนก จีวรัตน์ บ้านในหนด อ.กะปง จ.พังงา โดยได้ไปเรียนรู้ในรายวิชาธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น